Актуальною проблемою шкільної освіти залишається залучення батьків у спільну діяльність з навчання і виховання дітей. Психологічна підтримка дитини під час шкільного навчання з боку батьків — важлива і велика проблема. Успішність дитини в школі багато в чому залежить від того, наскільки батьки хочуть, прагнуть, можуть допомогти дитині, підтримати його. Головна турбота батьків — підтримання і розвиток інтересу дізнаватися нове, сприяти створенню ситуацій успіху для своєї дитини в процесі освоєння нових умінь, навичок і знань. А хто навчить цього батьків? Звичайно, шкільний психолог, класний керівник, завуч.Моє взаємодія з батьками учнів спрямоване на створення єдиного виховного простору. Я вважаю, що діяльність батьків і педагога в інтересах дитини буде успішною лише в тому випадку, якщо вони стають союзниками. Завдяки такій взаємодії педагог краще вивчає дитину, наближається до розуміння її індивідуальних особливостей, виробляє вірний підхід до розвитку здібностей, формування життєвих орієнтирів, виправлення негативних проявів у поведінці учня. Педагогу важливо встановити партнерські стосунки з родиною кожного вихованця, створити атмосферу взаємної підтримки і спільності інтересів. На мій погляд, успішна робота навчального закладу можлива лише тоді, коли всі учасники освітнього процесу – педагоги, діти, батьки, стають єдиним цілим, великим і згуртованим колективом. Одним з ефективних прийомів роботи з батьками є пам'ятки, що знайомлять тат і мам наших учнів з принципами виховання, з основами взаємин у сім'ї між дорослими і дітьми. Наявність таких пам'яток дозволяє побудувати бесіду педагога з батьками з певної проблеми, вибрати потрібний напрямок у роботі з конкретною сім'єю, дати батькам міні-посібник з проблем виховання і навчання.

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРИЙОМУ ДІТЕЙ ДО ПЕРШОГО КЛАСУ

Поради від Павлусенко Н. В. вчитель вищої категорії, "Старший вчитель", голова МО вчителів початкових класів.