Стаття 30.

1. Заклади освіти формують відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднюють таку інформацію. Доступ до такої інформації осіб з порушенням зору може забезпечуватися в різних формах та з урахуванням можливостей закладу освіти.

2. Заклади освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності, зобов’язані забезпечувати на своїх веб-сайтах (у разі їх відсутності - на веб-сайтах своїх засновників) відкритий доступ до такої інформації та документів:

 • статут закладу освіти;
 • ліцензії на провадження освітньої діяльності;
 • сертифікати про акредитацію освітніх програм, сертифікат про інституційну акредитацію закладу вищої освіти;
 • структура та органи управління закладу освіти;
 • кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;
 • освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;
 • територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником (для закладів дошкільної та загальної середньої освіти);
 • ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти;
 • мова (мови) освітнього процесу;
 • наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення);
 • матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами);
 • напрями наукової та/або мистецької діяльності (для закладів вищої освіти);
 • наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання;
 • результати моніторингу якості освіти;
 • річний звіт про діяльність закладу освіти;
 • правила прийому до закладу освіти;
 • умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами;
 • розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти;
 • перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати;
 • інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства.

3. Заклади освіти, що отримують публічні кошти, та їх засновники зобов’язані оприлюднювати на своїх веб-сайтах кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.

4. Інформація та документи, передбачені частинами другою і третьою цієї статті, якщо вони не віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом, розміщуються для відкритого доступу не пізніше ніж через десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не визначено законом.

5. Перелік додаткової інформації, обов’язкової для оприлюднення закладами освіти, може визначатися спеціальними законами

Закон України "Про освіту"

 

Прозорість та інформаційна відкритість

закладів загальної середньої освіти

 1.  

Статут закладу

 Статут

 1.  

Структура та органи управління закладу

 Структура та органи управління закламу

 1.  

Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами

 Кадровий склад

 1.  

Освітні програми, що  реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою

 Перелік освітніх програм

 1.  

Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником

 Теріторія обслуговування

 1.  

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються в закладі освіти

Олевська ЗОШ І-ІІІ ст.№3 області має ліцензований обсяг кількості осіб, які можуть навчатися у закладі – 600 учнів.

У школі фактично навчається станом на 01.01.2020 року – 624 учня.

 

 1.  

Мова освітнього процесу

Відповідно до Статуту навчального закладу у Олевській ЗОШ №3 визначена українська мова навчання.

 1.  

Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати

Додаткові освітні послуги в закладі не надаються.

 1.  

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти

Матеріальна база

 1.  

Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти

 Правила поведінки здобувача освіти в закладі

 1.  

План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу

 План заходів

 1.  

Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення

Вакантні посади відсутні.

 1.  

Річний звіт про діяльність закладу

  Річний звіт

 1.  

Правила прийому до закладу освіти

  Правила прийому

 1.  

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими потребами

 Умови доступності

 1.  

Порядок подання та розгляду заяв про випадки булінгу

 Зразок

 1.  

Порядок реагування на доведені випадки булінгу в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу.

 Порядок реагування

 1.  

Кошторис

 Кошторис

 1.  

Фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів

Фінансові звіти

 1.  

Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога.

 Товариство "КРОНА ВУД" надали 10 тисяч гривень для проведення ремонту школи.