Практичний психолог: Мусійчук Раїса Миколаївна

 

Освіта: вища, закінчила Житомирський педагогічний університет ім. Івана Франка в 2002 році.

 

Спеціальність: Вчитель початкових класів. Практичний психолог в закладах освіти.

 

Психологічна служба в школі створена в 2003 році.

 

Психологічна служба Олевської ЗОШ №3 здійснює свою діяльність відповідно до Положення про психологічну службу системи освіти України наказ від 03.05.1999р. №127, Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»1999р., «Про особливості діяльності практичних психологів (соціальних педагогів) загальноосвітніх навчальних закладів» лист МОУ №1/9-272 від 02.08.2001р., методичних рекомендацій Українського центру практичної психології та соціальної роботи, збірників наказів №18 та №20, Конвенції ООН «Про права дитини», Загальної Декларації прав людини, а також відповідно до рекомендацій МОН України за річним та щомісячним планом роботи наказ від 28.12.2006 №864 та інших нормативних документів, що охоплюють питання планування роботи психологічної служби. Протягом навчального року продовжуватиме реалізовуватись план заходів концепції розвитку психологічної служби на період до 2017 року, а також буде розроблено план заходів щодо розвитку психологічної служби на період до 2020 року.

Проблемна тема психолога: «Творчий розвиток та психологічна підтримка вчителя та учня в системі навчально-виховного процесу»

 

Напрямки роботи практичного психолога:

 

Психодіагностика: за діагностичним мінімумом та за запитом, моніторинг змісту і умов індивідуального розвитку, визначення причин, які ускладнюють розвиток і навчання; участь в психолого-педагогічних дослідженнях психологічної служби закладів освіти міста та за запитом МОНУ.

 

Корекційно - розвивальна робота: забезпечення ефективної адаптації учнів до умов навчання і життєдіяльності, здійснення корекційно - розвивальних заходів для усунення відхилень в індивідуальному розвитку та поведінці, у міжособистісних та міжгрупових взаєминах, формування адекватної соціально-корисної життєвої перспективи, подолання різних форм девіантної поведінки; розробка корекційно – розвивальних програм, які сприяють особистісному розвитку дитини.

 

Просвітницька робота: попередження відхилень у психічному розвитку і становленні особистості, попередження конфліктів,. підвищення психологічної культури всіх учасників навчально-виховного процесу. Підготовка та проведення, бесід, виховних годин, тренінгів, круглих столів, зустрічей з представниками різних соціальних служб, показ відеофільмів.

Профілактична робота: робота спрямована на своєчасне попередження відхилень у розвитку особистості, виникнення конфліктів та проблем у міжособистісних стосунках, на запобігання створенню конфліктних ситуацій у навчально-виховному процесі.

Консультаційна робота: надання консультацій всім учасникам навчально-виховного процесу (дітям, батькам, педагогам, адміністрації школи). Містить складання і точне формулювання психолого-педагогічних рекомендацій, що випливають із результатів проведеного психодіагностичного обстеження.

 

Організаційно - методична робота: організація освітньої, виховної роботи, спрямованої на забезпечення всебічного особистісного розвитку дітей,їхнього повноцінного психічного здоров’я, планування й розробка розвиваючих, корекційних програм навчально-виховної діяльності з урахуванням вікових, статевих особливостей дітей, підвищення професійного рівня, загальної культури.

Завдання над якими працює практичний психолог

 • визначення психологічної готовності дітей до шкільного навчання;
 • профілактика проявів дезадаптації в учнів 1,5,10 класів та новачків у класному колективі;
 • профілактика деліквентної і девіантної поведінки дітей;
 • проведення заходів щодо профілактики та запобігання суїцидальної поведінки серед учнів школи, а також проявів ризикованої поведінки в кіберпросторі;
 • превентивне виховання, метою якого є формування в учнів орієнтації на здоровий спосіб життя та захист психічного здоров’я, профілактика ВІЛ, СНІДу;
 • формування сприятливого психологічного клімату в класах з інклюзивною формою навчання;
 • супровід інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами, консультативна і просвітницька робота з батьками таких дітей;
 • психологічний супровід підготовки учнів до профільного та професійного самовизначення;
 • виявлення обдарованості та здібності дітей;
 • психологічний супровід випускників школи під час ЗНО;
 • посилення профілактичної роботи щодо протидії торгівлі людьми;
 • забезпечення захисту прав і свобод дітей, створення належних соціально-психологічних умов для комфортного освітнього середовища та захисту честі і гідності учнів;
 • налагодження ефективної взаємодії із спеціалістами відповідних служб (службою у справах дітей, центрами занятості населення, центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді тощо) у забезпеченні повноцінного психологічного і соціального розвитку дітей та молоді.
 • надання психологічної допомоги постраждалим внутрішньо переміщеним учням і їх сім’ям в адаптації до нових умов проживання і навчання, дітям і сім’ям учасників АТО;
 • формування здорового способу життя; здійснення пропаганди здорового способу життя за програмою «Рівний-Рівному»;
 • висвітлення психолого-педагогічних питань, надання інформації та рекомендацій вчителям щодо результатів діагностичних досліджень;
 • розвиток психологічної компетентності педагогічних працівників.